Nova prijava termina

Ovo je automatska obavijest sustava za rezervaciju termina na drstipetic.com

Ime i prezime pacijenta: %name%
Email: %email%
Kontakt telefon: %phone%

Datum: %date%
Vrijeme: %time%

Korišteni jezik: %lang%

Kod prijave: %code%

Opis tegoba:

%descr%

Email termin zakazan

Poštovani %name%,

Ovaj email vam služi kao potvrda da je vaš termin rezerviran za %date%, u %hour% sati, na adresi:

Stomatološka ordinacija “Dr. Ivica Stipetić”
Trg Kralja Tomislava 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Ako želite izmijeniti vrijeme vašeg termina, to možete učiniti do 48 sati prije zakazanog termina koristeći slijedeći kod na našoj stranici:

%code%