Email termin zakazan

Poštovani %name%,

Ovaj email vam služi kao potvrda da je vaš termin rezerviran za %date%, u %hour% sati, na adresi:

Stomatološka ordinacija “Dr. Ivica Stipetić”
Trg Kralja Tomislava 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Ako želite izmijeniti vrijeme vašeg termina, to možete učiniti do 48 sati prije zakazanog termina koristeći slijedeći kod na našoj stranici:

%code%