Kontakt

Stomatološka ordinacija
dr. Ivica Stipetić

Trg Kralja Tomislava 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon/Fax
+385/1/ 483 90 26