Radiologija

Digitalna Radioviziografija i digitalni Ortopantomogram koriste digitalnu tehnologiju koja zahtijeva 10 puta manju dozu zračenja, omogućuje trenutni prikaz i analizu slike na monitoru te vrlo ranu i preciznu dijagnostiku.