Lokacija

Smještaj:
Ukoliko imate potrebu, u mogućnosti smo Vam ponuditi smještaj u našem apartmanu predviđenom za pacijente ili u bilo kojem hotelu u blizini ordinacije.
Dovoljno je kontaktirati nas telefonom ili poslati e-mail, a za ostalo ćemo se mi pobrinuti.